Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
1 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-02-08
2 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5в/ 2018-02-08
3 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5б/ 2018-02-08
4 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-02-08
5 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-02-08
6 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-02-08
7 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-02-08
8 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-02-08
9 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-02-08
10 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-01-08
Нийт: 222 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах