БНСУ-ын Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тогтолцооны төрлүүдийг харьцуулсан хүснэгт

Дараах файлаар хавсаргав

 

                                    БНСУ-ын Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тогтолцооны төрлүүдийг харьцуулсан хүснэгт

                * БНСУ-д Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах хүсэлтэй иргэд  энгийн, тусгай, тогтвортой гэсэн төрлөөр ажиллах бололцоотой.

Шат дараалал Тайлбар Төрөл
"Энгийн" буюу Хөдөлмөрийн гэрээгээр анх явж байгаа иргэн "Тусгай" буюу Хөдөлмөрийн гэрээгээр нийт 4 жил 10 сар ажиллаад дахин ажиллах хүсэлт гаргасан иргэн "Тогтвортой" буюу Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажлын байраа солилгүй 4 жил 10 сар ажиллаад ирсэн иргэн
СХТТШ Шалгуур Солонгос хэлтэй  ямар ч иргэн бүртгүүлж болно БНСУ-ын Аж үйлдвэр, хүний нөөцийн хэрэг эрхлэх газраас ирүүлсэн тус улсад ажиллаж байсан иргэдийн нэрсийн дагуу бүртгэнэ Чөлөөлөгдөнө
Давтамж жилд 1 удаа  жилд  2 удаа
Шалгалтын хэлбэр Компьютерт сууриласан онлайн тест Компьютерт сууриласан онлайн тест
Ажил хайгч Ажил хайгчаар бүртгүүлэх эсэх Ажил хайгчаар бүртгүүлнэ Ажил хайгчаар бүртгүүлнэ БНСУ-ын Хөдөлмөрийн биржид болон ХХҮЕГ-т нутаг буцаж ирсэн тухай бүртгүүлнэ
Ажилд орох Ажилд нэр цохож сонгогдох боломжтой эсэх Боломжгүй Боломжтой. БНСУ-д хамгийн сүүлд ажилласан ажлын байрандаа 1-ээс доошгүй жил ажилласан бол тухайн үйлдвэр нь дахин сонгох боломжтой БНСУ-аас нутаг буцахынхаа өмнө ажиллаж байсан үйлдвэртэйгээ Хөдөлмөрийн гэрээгээ хийж ирсэн байх
Хөдөлмөрийн гэрээ Хөдөлмөрийн гэрээг хариуцах байгууллага ХХҮЕГ ХХҮЕГ ХХҮЕГ болон БНСУ-ын Хөдөлмөрийн бирж
Сургалт Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсны дараа сургалтанд суух эсэх Явахын өмнөх сургалт 5 хоног, очсоны дараах сургалт 3 хоног Явахын өмнөх сургалтаас  чөлөөлөгдөнө,очсоны дараах сургалт 3 хоног Явахын өмнөх сургалт,   очсоны дараах сургалтаас чөлөөлөгдөнө.
Хилээр нэвтрэх БНСУ-д Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн тогтолцооны дагуу зорчиход хязгаарлалт байгаа эсэх Визийн цахим зөвшөөрөл олгогдсоны дараа хилээр нэвтрэх эрх үүснэ. Визийн цахим зөвшөөрөл олгогдсоны дараа хилээр нэвтрэх эрх үүснэ. Визийн цахим зөвшөөрөл олгогдсоны дараа хилээр нэвтрэх эрх үүснэ.
Ажлын байрандаа очих Хил нэвтэрсний дараа ямар хугацааны дараа ажлын байрандаа очих  Очсоны дараах сургалтанд   хамрагдсаны дараа очно  Очсоны дараах сургалтанд   хамрагдсаны дараа очно  Хилээр нэвтэрсэн өдрөө шууд очно
Оршин суух хугацаа Хөдөлмөрийн гэрээгээр нийт ажиллах хугацаа 3 жил + Сунгалт 1 жил 10 сар

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЭЛТЭС


Хавсаргасан файл:


Хэвлэх Share